20:30 ozog/knysak – Ephemeral Interferences | Kino

„Ephemeral Interferences” to audiowizualny performens oparty na ścisłych zależnościach pomiędzy improwizowanym dźwiękiem a generowanymi „na żywo” wizualizacjami. Specyfika performensu wynika z ścisłej interakcji pomiędzy dźwiękiem a obrazem, które wpływając na siebie wzajemnie wytwarzają złożoną, dynamiczną, ewolucyjną, organiczną strukturę – wydarzenie, w którym łączy się  sonifikacja obrazu i wizualizacja dźwięku. Relacje między dźwiękiem a obrazem rozwijają się w niekończącej się pętli sprzężenia zwrotnego, w którym intencjonalne działania twórców zderzone zostają z nieprzewidywalnymi i niezdeterminowanymi impulsami generowanymi przez analogowo-cyfrową maszynę audiowizualną.

Maciej Ożóg operuje dźwiękiem. Do jego wytworzenia  wykorzystuje sensory pola elektromagnetycznego oraz zaprojektowane przez Adama Łutkowskiego urządzenie do przechwytywania i akustycznej reprezentacji aktywności sieci bezprzewodowych: bluetooth, WiFi, telefony komórkowe (Analog RF Power Detector for Sonification of Wireless Network Traffic). Pozyskiwane w trakcie performensu dźwięki poddawane są licznym operacjom i przetworzeniom tworząc „krajobraz dźwiękowy”, który stanowi swoistą sonifikację niewidzialnej architektury przepływów elektromagnetycznych specyficznych dla danego miejsca.

Mariusz Knysak odpowiada za wizualną stronę performensu. Wykorzystuje zaprojektowany przez siebie system generowania obrazów, którego główny element stanowią zwierciadła. Posiadają one ekstremalnie zmienną geometrię, modyfikowaną ręcznie przez performera, odbijając snop światła emitowany przez projektor. W ten sposób powstają wielowymiarowe, przypominające hologramy obrazy wypełniające przestrzeń.

Na specyfikę obrazów wpływają wybrane parametry dźwięku (głośność, częstotliwość, dynamika), które odwzorowywane są w charakterystyce barwnej, kompozycji, intensywności, ruchu oraz dynamice światła projektora. Równocześnie powstające w ten sposób obrazy monitorowane są przez sensory światła i kamery, które sterują wybranymi parametrami efektów dźwiękowych. W ten sposób głównym czynniki kształtującym specyfikę performensu jest dynamiczny dialog pomiędzy twórcami-ludźmi a działającym do pewnego stopnia autonomicznie generatywnym systemem technologicznym. W wyniku interakcji między człowiekiem i technologią powstaje nieprzewidywalny i zmienny spektakl audiowizualny.

https://vimeo.com/channels/1052689