21:00 Henryk Zastróżny/Łukasz Jastrubczak

Henryk Zastróżny / Łukasz Jastrubczak – Muzyka do filmu, którego nie ma – Kinoteatr Zdrowie (ul.Główna 36)

WOKÓŁ KINA

Tableau vivant, film dla ucha i kanalizowanie energii

Kurator: Michał Libera

Kino jako budynek i kino jako sztuka. Być może też kino jako idea a przynajmniej jako forma abstrakcyjnej narracji wyrastająca ponad ruchomy obraz czy obraz z dźwiękiem. Kino jako miejsce i kino jako przestrzeń. Kino w ramach festiwalu muzyki eksperymentalnej. Kino jako punkt na mapie Sokołowska z charakterystycznymi podcieniami oraz napisem „Zdrowie”. Wokół z kolei jako przyimek oznaczający krążenie w przestrzeniach tych wszystkich tropów, też naprowadzający na emancypację praktyk artystycznych mających swe źródło w historii dziesiątej muzy. Wokół także jako określenie odnoszące się do topografii miasta, jego historii, odsyłające do czasu „przed” i „po” tego wydarzenia jakim jest historia kina, ale też wokół, które rozbija kierunkowość projekcji filmowej na ekran kinowy.

Innymi słowy „Wokół kina” to program trzech luźno ze sobą powiązanych wydarzeń oscylujących wokół tych wszystkich znaczeń słów „kino” i „wokół”. Na ich wspólny mianownik składa się to, iż są częścią festiwalu muzycznego oraz że odbędą się w tym samym budynku Kinoteatru Zdrowie. Będą więc wszystkie swego rodzaju hołdem dla miejsca a także wielowątkowej historii pozycjonowania dźwięku w filmie. Razem zaś mają się złożyć na postrzępioną i niesystematyczną opowieść o peryferiach kina – obszarach, które być może formują autonomiczne dziedziny sztuki. Chronologicznie rzecz biorąc, pierwszą z tych dziedzin może być modne pod koniec XIX wieku tableau vivant, które w ramach Sanatorium Dźwięku zyska swą XXI-wieczną, udźwiękowioną inkarnację opracowaną przez Barbarę Kingę Majewską. Kino dźwiękowe, kino dla ucha czy muzyka do nieistniejących filmow to tylko niektóre z określeń przybliżających ideę muzyki, która próbuje wypełnić samą sobą audiowizualne doświadczenie filmu. Idea ta ma historię już niemal stuletnią, a niekóre z jej wątków z pewnością będą pobrzmiewać w występie imitatora dźwięków, Henryka Zastróżnego i artysty Łukasza Jastrubczaka. Występ Inconsolable Ghost wreszcie można rozumieć jako okultystyczną wersję kina rozszerzonego, doświadczenie audiowizualne, w którym dźwięk nie jest sprowadzany do usłużnego towarzysza obrazu a ten ostatni z kolei nie jest ograniczony ramami ekranu kinowego. Sami członkowie zespołu eksplorując budynki kin podejmują się nawiązania kontaktu z duchami.

Łukasz Jastrubczak / Henryk Zastróżny – Muzyka do filmu, którego nie ma

Łukasz Jastrubczak – organy Hammonda

Henryk Zastróżny – obiekty do imitacji dźwięku

Film zbudowany wyłącznie z dźwięku, bez projekcji obrazu. Występ Łukasza Jastrubczaka i Henryka Zastróżnego to kolejny koncert mający w swym podtekście wczesną historię kina. Z jednej strony uważa się, że początki kina były nieme (choć to kontrowersyjna teza). Z drugiej, to na taśmie filmowej szereg twórców od Dzigi Vertova do Daphne Oram eksperymenowało z wczesnymi formami reprodukcji i syntezy dźwięku. To również niemal sto lat temu powstawały pierwsze dzieła filmowe bez obrazu, jak kultowy film Waltera Ruttmanna pt. „Wochenende” (1930). Można argumentować, że to już wtedy, na niemal dwadzieścia lat przed powstaniem oficjalnej nazwy „muzyka konkretna” w pracy imitatorów dźwięków powstawały podwaliny akuzmatycznego słuchania, w którym efekt dźwiękowy często nie ma nic wspólnego ze swym źródłem akustycznym. W odróżnieniu od klasycznej wersji muzyki konkretnej, Henryk Zastróżny i Łukasz Jastrubczak podejmą próbę zbudowania filmowej narracji wyłącznie za pomocą dźwięku, sprawdzając niejako jego możliwości semantyczne i wizualne. Henryk Zastróżny odpowiadał będzie za klasycznie pojętą ścieżkę dźwiękową bazując na swym zestawie obiektów imitatora dźwięku; Łukasz Jastrubczak z kolei przygotuje muzykę do owej ścieżki dźwiękowej. Jest to projekt, który artyści przygotowali kilka lat temu dla CSW „Zamek Ujazdowski” (kuratorka: Agnieszka Sosnowska), a który z przyczyn losowych nie został wówczas zrealizowany.

Zastrozny Jastrubczak_Muzyka do filmu ktorego nie ma (1)