18:30  Aki Onda – Cassette Memories in Sokołowsko 2018 część 1 | Park 

Cassette Memories w Sokołowsku 2018

Przez minione trzy dekady, używałem Walkmana do robienia nagrań terenowych, które przechowuję w formie pamiętnika dźwiękowego. Walkmana brałem ze sobą wszędzie. Kiedy napotkałem dźwięk, który mi się podoba włączałem nagrywanie i zapisywałem wspomnienie na taśmie. Traktuję te nagrania jak osobiste wspomnienia, nie tylko dźwięki.

Z zapisywanych fragmentów dźwięków z mojego życia prywatnego wyłania się coś ciekawego. Znaczenie pierwotnych wydarzeń jest odarte ze swojej istoty, eksponując treść wspomnienia.

„Cassette Memories” to działanie site-specific. W doświadczenia wiem, że muzyka, którą tworzę jest mocniejsza, gdy wykonuję ją w przestrzeni, która posiada swoje własne wspomnienia – np. w zabytkowym budynku, opuszczonej fabryce, starym teatrze czy nawet na rogu ulicy. To osobliwy rytuał. Staram się jednocześnie wydobyć i streścić sens wspomnienia odtwarzając moje nagrania terenowe czy moje osobiste wspomnienia, w miejscu, które jest nasycone swoimi wspomnieniami. Efekt jest niewidoczny, ale każdy może odczuć budzące się żywe wspomnienia.

W Sokołowsku wybiorę kilka miejsc i wykonam serię rytuałów in situ. Sokołowsko to małe miasteczko w Polsce, którego populacja to 880 osób. Miasteczko znajduje się blisko granicy z Czechami i należało kiedyś do Niemiec. Jest znane z tego, że było pierwszym na świecie sanatorium leczącym gruźlicę otwartym w XIX w. Cassette Memories w Sokołowsku to swego rodzaju wykopki archeologiczne w pamięci miasteczka.

https://vimeo.com/53350962