18:00 Łukasz Szałankiewicz/Adam Donovan

Łukasz Szałankiewicz / Adam DonovanSaturn 3 – Koncert – Sala multimedialna 

SATURN 3:

Projekt, będący synergią kluczowych dla twórczości obu artystów koncepcji, łączy charakterystyczną dla Zeniala muzykę pola elektromagnetycznego z dźwiękowymi maszynami Donovana. Elektromagnetyzm Zeniala jest na bieżąco miksowany przy użyciu dwóch kierunkowo rzutowanych wiązek dźwięku, podczas gdy Donovan wytwarza dla nich rodzaj przekaźnika. Ich ukierunkowany ruch w przestrzeni performansu jest sterowany za pomocą robotycznych statywów, które same są obiektami sztuki dźwięku. Współpraca artystów wynika z przekonania o znaczeniu tego rodzaju powiązań dla nowej muzyki, stwarzających zarówno nową platformę dla percepcji, jak i możliwość komponowania w unikatowym formacie fizycznego środowiska.

#

Twórczość Adama Donovana łączy specjalistyczny obszar naukowej akustyki ze sztuką wizualną. Donovan od 1996 roku zajmuje się badaniem zindywidualizowanej, kierunkowej emisji dźwięku. Czerpiąc z najnowszych odkryć w tej dziedzinie, tworzy hybrydowe interaktywne instalacje i dźwiękowe performansy. Od połowy lat 90. Donovan współpracuje z muzykami, kompozytorami i naukowcami, tworząc realizacje wykorzystujące rozmaite, ręcznie wykonywane fizyczne instrumenty skupiające i kształtujące dźwięk, a także kompozycje opierające się na pamięci urządzeń. Zajmują się one różnymi aspektami zjawisk fizyki akustycznej i wzmacniają je w sposób z reguły wcześniej nie doświadczany przez publiczność.

http://adamdonovan.net/

#

Łukasz Szałankiewicz (alias ZENIAL) – wykonawca muzyki elektronicznej, sound artist. Członek Polskiego Stowarzyszenia Muzyki Elektroakustycznej oraz Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej. Od początku lat 90. aktywny twórca demosceny – wczesnej społeczności komputerowej, skupionej na wyjście poza ograniczenia sprzętu. Multimedialny charakter demosceny pozostaje istotną częścią jego twórczości solowej, w której dźwięk łączy się często z elementami wizualnymi i inspirowany jest ujęciem konceptualnym.

www.zenial.pl