16:30 Piotr Tkacz

Kino pamięci – Koncert – Sala Brehmera


Kino pamięci 

Kino Pamięci to trójkanałowy kolaż dźwiękowy, łączący wokal, nagrania terenowe oraz dźwięki elektroniczne i akustyczne. Coś pomiędzy pamiętnikiem, kroniką osobistych historii, bardziej istotnych niż historie oficjalne, a pejzażem dźwiękowym – portretem Sokołowska. Porusza on także zagadnienie wagi dźwięku w kinematografii poprzez wykorzystanie różnych dźwiękowych fragmentów filmowych – jako komentarz lub kontrapunkt.
Wszystkie trzy segmenty są niezależne od siebie i mają różny czas trwania, a zatem, przez ich zapętlenie, z każdym powtórzeniem powiązana całość przybiera nico zmieniony kształt