16:00 Kama Sokolnicka – Reverb – kurator: Paweł Szroniak – otwarcie wystawy | Kino

Reverb (2018)
Adaptacja przestrzeni przyjmująca formę autonomicznego environmentu. Głównym celem tej realizacji jest ujawnienie potencjału afektywnego otoczenia, do czego użyto modułowych elementów o wielofunkcyjnym charakterze, cechujących się dużą mobilnością oraz podatnością na modyfikacje. Artystka w swoich kompozycjach przestrzennych nawiązuje do architektury studiów nagraniowych i innych pomieszczeń użytkowych, które mają specyficzne zastosowanie akustyczne, a także charakteryzują się określonym doborem materiałów (filc, tektura, drewno itp.).