14:30 Tomasz Opania – Dwa Kubiki – 1997 – Instalacja | Sanatorium

DWA KUBIKI – 1997
Obiekt kinetyczny/urządzenie pompujące powietrze na przemian z jednego kubika do drugiego, odnosi się do wzajemnych relacji i niezauważalnych a fundamentalnych czynności. Kubiki na zmianę nadymają się i zasysają pozostając w układzie zamkniętym a 1 mm grubości blacha stalowa, użyta do konstrukcji rzeźby, odkształca się  w sposób zamierzony przez autora ale nie do końca kontrolowany. Towarzyszące procesowi dźwięki i huki zmieniają  w ten sposób stalowe sześciany w swoistego rodzaju idofony.
Materiały: blacha stalowa, silniki do odkurzaczy, zegar sterujący, przewody.