13:00 Lukáš Jiřička – Zdobywcy scen akustycznych. Od radioartu do teatru muzycznego. Goebbels, Neuwirth, Ammer, Oehring – promocja książki, prowadzący: Jan Topolski | Park

 

Lukáš Jiřička (1979) – dramaturg teatralny, reżyser projektów radioartowych, twórca instalacji galeryjnych i filmów oraz publicysta („A2”, „HIS Voice”, „Respekt”, „Hospodářské noviny”, „Glissando”, „Didaskalia”). Ukończył komparatystykę na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Karola w Pradze oraz dramaturgię na Wydziale Teatralnym Akademii Sztuk Scenicznych w Pradze, gdzie obronił także doktorat. W ramach studiów odbył staże w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie, gdzie był asystentem Krystiana Lupy oraz w Instytucie Teatrologii Stosowanej w Giessen, gdzie studiował u Heinera Goebbelsa. Jest jednym z dramaturgów festiwalu „innej” muzyki Stimul w Pradze. Pracuje jako redaktor i tłumacz z języka polskiego. Jest autorem książki Identita v době otřesu /Skici o současném polském divadle/. [Tożsamość w czasach wstrząsu /Szkice o współczesnym polskim teatrze/]. Współpracował z takimi reżyserami jak Petra Tejnorová, Matyáš Dlab i Magda Stojowska, z duetem choreograficznym VerTeDance czy z grupą 420PEOPLE. Nad kompozycjami radiowymi – przeważnie dla Czeskiego Radia – współpracował z takimi kompozytorami jak Matěj Kratochvíl, Michal Rataj, Jacek Sienkiewicz, Robert Piotrowicz, Paul Wirkus czy z twórcą filmów eksperymentalnych Martinem Ježkiem i z reżyserem Tomášem Procházką. Oprócz twórczości przeznaczonej dla radia i do galerii, kręci filmy eksperymentalne z Martinem Ježkem (Jak se dělá počasíHra na ohradu) i z Petrem Šprinclem (Morava, krásná zem). Wykłada na Wydziale Filmowym i Telewizyjnym oraz na Wydziale Teatralnym Akademii Sztuk Scenicznych w Pradze.