Zsolt Sőrés Ahad

/ INCONSOLABLE GHOST – Zsolt Sőrés Ahad, Hilary Jeffery Gideon Kiers /

Inconsolable Ghost – Sokołowsko Channelling

Hilary Jeffery – puzon, głos, instrumenty elektroniczne

Zsolt Sőrés Ahad – altówka, głos, instrumenty elektroniczne

Gideon Kiers – komputer, instrumenty elektroniczne

W swej książce z roku 1970 pod tytułem „Kino rozszerzone” Gene Youngblood jako jeden z nurtów składający się na tytułowe zjawisko wskazuje praktyki artystyczne odchodzące od „obiektowości” sztuki i zwracające w stronę sztuki jako środowiska, w którym mają miejsce określone, nie zawsze kontrolowane i zamierzone zdarzenia. W tym sensie film rozszerza się z tego, co widzimy na ekranie na całą przestrzeń, w której ma miejsce ewentualna projekcja. Inkorporuje tym samym szereg zjawisk takich jak projekcja dźwięku, choreografia, scenografia czy zachowania publiczności. W wydaniu Inconsolable Ghost tak rozumiane kino rozszerzone zyskuje formę seansu spirytualistycznego kanalizującego energię za pomocą medium, którym są sami artyści. Historia relacji między kinem a duchami jest naturalnie starsza niż historia kina rozszerzonego. Znów, podobnie jak w przypadku tableau vivant czy kina dźwiękowego, już same początki filmu są pełne doświadczeń paranormalnych, w których postaci na ekranie zyskują jeśli nie życie po życiu, to przynajmniej drugie, paralelne, powtarzalne życie do tego, które wiodą „naprawdę”. Kino było u zarania swych dziejów maszyną okultystyczną a wiele praktyk eksperymentalnych od słynnego „Flicker” Tony Conrada (1965) do „Capitalism: Slavery” Kena Jacobsa (2006) nadal wpisują się w tradycję używania filmu do przeniesienia widzów do parelelnych światów.

 

Born 1969 in Budapest Zsolt Sőrés Ahad is an improvised/electroacoustic and noise musician, sound artist, conceptual artist, editor, performance and conceptual artist. He is playing on viola, 5-string viola, toy synthesizers, circuit bent toys, dictaphone tapes, lo-fi sound sources, contact microphones, effects, objects. 

He is working both as a musician and composer with the use of conventional instruments and viola that I use in unconventional ways (for preparation, conversion and through new playing techniques), and partly by the use of unusual music – and sound instruments. Genrewise his music lays in the focal point between jazz, rock and modern classical music. This form of music can be best described as lasting a part of modern improvised music (”instant composing”) that has developed through collaboration between musicians from all over the world since the mid-60s.

http://www.kunstradio.at/BIOS/soresbio.html 

 

 

Zsolt_Sores_2015-photo_by_Paul Feuersänger

Zsolt_Sores_2015-photo_by_Paul Feuersänger.jpg