Tomasz Opania

Sobota, 18 sierpnia 14:30 Tomasz Opania – Dwa Kubiki – 1997 – Instalacja | Sanatorium

Tomasz Opania urodził się w 1970 roku w Gliwicach. Dyplom z rzeźby w 1994 w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Stypendia: 1993 – stypendium Ministra Kultury i Sztuki, w 1994 – stypendium Rządu Konfederacji Szwajcarskiej dla młodych artystów. 1994-96 studia w Ecole Superieure d’Arts Visuels w Genewie. Od 1996 zatrudniony w ASP we Wrocławiu najpierw jako asystent a następnie adiunkt prowadzi zajęcia z rzeźby (1996 – 2012) i od 2011 ze Sztuki w Przestrzeni Publicznej. Współtwórca i kierownik (2012-14) Mediacji Sztuki – nowego kierunku na ASP. Zajmuje się rzeźbą, instalacją, performance, działaniami w przestrzeni publicznej, projektowaniem. Buduje „narzędzia sztuki”: obiekty, przyrządy i wynalazki. Współpracuje z fachowcami z wielu dziedzin wykorzystując w swoich realizacjach różne techniki, często  tylko na potrzeby jednego projektu. Swoje prace traktuje jako komentarz do aktualnych zdarzeń i otaczającej go rzeczywistości.

DWA KUBIKI – 1997
Obiekt kinetyczny/urządzenie pompujące powietrze na przemian z jednego kubika do drugiego, odnosi się do wzajemnych relacji i niezauważalnych a fundamentalnych czynności. Kubiki na zmianę nadymają się i zasysają pozostając w układzie zamkniętym a 1 mm grubości blacha stalowa, użyta do konstrukcji rzeźby, odkształca się  w sposób zamierzony przez autora ale nie do końca kontrolowany. Towarzyszące procesowi dźwięki i huki zmieniają  w ten sposób stalowe sześciany w swoistego rodzaju idofony.
Materiały: blacha stalowa, silniki do odkurzaczy, zegar sterujący, przewody.