Testcard

Testcard to konfrontacyjna grupa performatywna, założona w 1993 przez Adriana Shepharda.

http://testcard.org/