Matěj Frank

Sobota, 18 sierpnia 14:45 Matěj Frank – Monolog – Instalacja | Park

Matěj Frank jest artystą wizualnym, mieszkającym i pracującym we Wrocławiu i Opawie (CZ). W swojej twórczości zajmuje się zagadnieniem przestrzeni w relacji do czasu, ruchu, ciała i dźwięku. Interesuje go nawarstwianie, nieczytelność, przypadek, przy jednoczesnym zachowaniu prostoty formy i/lub procesu. Skupia się na zjawiskach podstawowych, rozwijając je z właściwą sobie wrażliwością oraz odtwarzając i przedstawiając je z własnej perspektywy. Inspirację czerpie z najbliższego otoczenia i zachodzących w nim zmian.  Wykorzystuje różne media: performance, rysunek, dźwięk, chociaż punktem wyjścia jego działalności jest rzeźba. Brał udział w wielu międzynarodowych projektach i wystawach. W ramach stowarzyszenia Bludný kámen, Frank zajmuje się także promocja sztuki współczesnej. Obecnie uczy rzeźby na ASP we Wrocławiu.

Monolog jest przyrządem do słuchania ‘małych’, pomijanych dźwięków szerokiego otoczenia. Zróżnicowany  pejzaż dzwiękowy jest koncentrowany do jednego punktu i daje możliwość wsłuchania się w szczegóły otaczającej nas przestrzeni. Prosty kształt stożka służący do nagłaśniania był w przeszłości używany w malej skali jako pomoc do słuchania dla niedosłyszących natomiast w skali powiększonej służył on jako „acoustic locator” do odnajdowania przylatujących samolotów w erze przedradarowej. Podczas festiwalu instalacja zmieni swoje miejsce żeby umożliwić wsłuchanie się w różne przestrzenie dźwiękowe.

www.matejfrank.com