Mariusz Knysak

Piątek, 17 sierpnia 20:30 ozog/knysak – Ephemeral Interferences | Kino
Mariusz Knysak zajmuje się fotografią od ponad 30 lat, eksperymentuje ze światłem, teksturami i formą. Cyfrowe procesy obróbki obrazu ogranicza do minium. Jego prace wideo powstają w zaprojektowanym przez niego labie optycznym, konstruuje w nim także narzędzia wykorzystywane następnie w projektach livecinema. Obszar jego zainteresowań twórczych z zakresu performensu obejmuje sprzężenie obrazu z dźwiękiem. Wykorzystuje w tym celu przeróżne źródła światła, światłowody, oraz budowane przez siebie systemy zwierciadeł, fizycznych sensorów, a także autorskie oprogramowanie tworzone przy udziale naukowców z Politechniki Śląskiej. Ważnym elementem pracy jest twórcze wykorzystywanie błędów optycznych powstających w komercyjnych urządzeniach optycznych.
Zawodowo jest managerem, koncentrującym się na animowaniu projektów B+R oraz propagowaniu idei biznesu odpowiedzialnego społecznie. Zarządza Klastrem Technologii Human Cloud, jest też współwłaścicielem spółek technologicznych.