Julien Ottavi

sanatory17 – wystawa 18-20.2017

GHOST HUNTER – feedback, mikrofony, wzmacniacze, głośniki i przestrzeń.

Przez nieokreślony czas, niby-żywa istota poszukuje subtelnych momentów, w których spektrum zostaje obnażone.Poprzez ustanowienie kruchej relacji między napięciem a jego rozluźnieniem, czas, w którym dźwięk zanika i zostaje zastąpiony najgłębszymi wątpliwościami, tymi wywodzącymi się z lekkiego niepokoju, wysuniętymi naprzód przez mikro szczeliny w nie-osobowej interpretacji odległej wizualnej muzyki jako sztuka niczego.

Odmowa odrzucenia lub błędu, jeśli nie dramatyczna, to przynajmniej alegoryczna, błąd maszyny ucinającej elektroniczne odrzuty, system powrotu do źródła w dyskusji z niewidzialnymi formami czarnej skrzynki, przestrzeń niekosmiczna, nowe, ożywione i neutralne wobec całego dotychczasowego życia. Czy to prawda? Jak może to działać, kiedy poszukujemy czegoś, co nie istnieje a priori? W jaki sposób ta subtelna forma, ten nieożywiony fragment przenika nas i tworzy tajemnicę, którą próbujemy rozwiązać: tę, związaną z jego zniknięciem?

 

It lives on a farm – ziemia, kwiaty, rośliny, miedź, cynk, 555 elektronicznych obwodów DIY i piezzo

Czerpiąc pożywienie z ziemi, kilka struktur dźwiękowych narusza przestrzeń galeryjną i zmienia naszą percepcję wewnętrznej struktury każdego z komponentów, które się na nią składają.

Dźwięk odnosi się do czasowego punktu docelowego, mimo że podróż nie jest zawsze wyrażana, jako rozmywająca się, elektronika może przetrwać na niewielkich bateriach, które umierają po jednym dniu jak owady, małe zmiany w ich piosenkach odnoszą się do tego, w jaki sposób kwasowość gleby ewoluuje w ciągu dnia. Esencją tego procesu jest funkcja roślin, centrum stanowi badanie mikroewolucji, dźwięk prezentowany jest jako proces, który wymienia się z naturą. Karmiona wodą, gleba przyjmuje jony i staje się opornikiem w obwodzie, karmiąc go swoimi niewielkimi zdarzeniami.

 

Julien Ottavi – koncert – Sala Multimedialna – 19.08.2017  18:00

 

Julien Ottavi to aktywista medialny, artysta-badacz, kompozytor/muzyk, poeta i „językowy pogromca”, twórca filmów eksperymentalnych i anarchitekt, założyciel i członek APO33. Zajmuje się badaniami i pracą kreatywną, łącząc sztukę dźwiękową, wideo, nowe technologie i performance. Od 1997 rozwija prace kompozycyjne używając głosu i jego komputerowej transformacji. Jego działania nie ograniczają się jedynie do sfer artystycznych, ale krzyżują się z wieloma innymi polami, od rozwoju technologii do filozofii i badań teoretycznych, poprzez analizy biomimiczne i eksperymenty. Od wielu lat zastanawia się także nad relacjami pomiędzy praktykami eksperymentalnymi a praktykami kolektywnymi, w ramach tworzenia autonomicznych grup kolektywnych, poddając w wątpliwość autorską strategię „ideologii sztuki”.

http://apo33.org/noise/doku.php