Félicia Atkinson

Félicia Atkinson jest artystką wizualną, kompozytorką, poetką, i współprowadzącą wydawnictwo Shelter Press.  Jej twórczość to często improwizowane, efemeryczne dźwięki, inspirowane zapomnianymi wierzeniami, tropikalnymi podróżami oraz nocnymi wizjami. Spod warstwy gęstych, analogowych dronów wyłania się rytmiczny bit rozpuszczający się w organicznym hałasie.

https://feliciaatkinson.bandcamp.com/