Daniel Brożek

1689953_10153807206128497_2859336903544260520_n

Piątek, 17 sierpnia 19:00 Maryanne Amacher (1938-2009) – Music for sound-joined rooms (1980) (Sokołowsko adaptation) – kurator: Daniel Brożek – otwarcie wystawy | Wieża

Daniel Brożek – pracujący we Wrocławiu, aktywny na polach sztuki i studiów nad dźwiękiem oraz krytyki muzycznej. Kurator Sceny Dźwiękowej Przeglądu Sztuki Survival, współpracuje z magazynem Glissando i Pracownią Badań Pejzażu Dźwiękowego Uniwersytetu Wrocławskiego, prowadzi bloga Canti Illuminati. W projekcie Czarny Latawiec jest autorem albumów muzycznych, instalacji i teatralnych ścieżek dźwiękowych

Music for Sound-Joined Rooms powstało w domu Dennisa Russella Daviesa w ramach festiwalu New Music America w Minneapolis w 1980 roku. Była próbą konstrukcji przestrzeni akustycznej przy pomocy otoakustycznej emisji dźwięku (opartej na zajwisku tonów produkowanych przez ludzki aparat słuchowy opisanej przez Davida Kempa w roku 1978, a generowanymi przez urządzenie The Muse Marvina Minky’ego). Nowatorska koncepcja instalacji dźwiękowej jako rzeźby opartej nie na źródle dźwięku, ale  jego odbiciach od zastanych elementów architektonicznych ich sprzężeniu z dźwiękami ucha słuchacza okazała się formą teatralną. Jej dramaturgia skupiona na strukturach dźwiękowych i ich percepcji przez słuchacza była unikalną formą adaptacji koncepcji aktywnego, pogłębionego słuchania w środowisku niematerialnej formy architektonicznej.

Bazując na archiwalnych nagraniach stereofonicznych dokumentujących realizację z Minneapolis staramy się odtworzyć jej możliwe brzmienie osadzone w przestrzeni pomieszczeń Wieży budynku Sanatorium Brehmera. Wystawie towarzyszy wybór materiałów z archiwum artystki.

https://soundcloud.com/czarny-latawiec/ | http://cantiilluminati.blogspot.com/