Carl Michael von Hausswolff

Carl Michael von Hausswolff urodził się w 1956 roku w Linköping, Szwecja. Żyje i pracuje w Sztokholmie. Od końca lat siedemdziesiątych zajmuje się kompozycją, jako głównego instrumentu używając recordera. To również konceptualny artysta wizualny pracujący z performancem, instalacjami świetlnymi i dźwiękowymi i fotografią.