Adam Donovan

/ Łukasz Szałankiewicz/Adam Donovan Saturn 3 – Sala Multimedialna 18.20 18:00 /

SATURN 3:

Projekt, będący synergią kluczowych dla twórczości obu artystów koncepcji, łączy charakterystyczną dla Zeniala muzykę pola elektromagnetycznego z dźwiękowymi maszynami Donovana. Elektromagnetyzm Zeniala jest na bieżąco miksowany przy użyciu dwóch kierunkowo rzutowanych wiązek dźwięku, podczas gdy Donovan wytwarza dla nich rodzaj przekaźnika. Ich ukierunkowany ruch w przestrzeni performansu jest sterowany za pomocą robotycznych statywów, które same są obiektami sztuki dźwięku. Współpraca artystów wynika z przekonania o znaczeniu tego rodzaju powiązań dla nowej muzyki, stwarzających zarówno nową platformę dla percepcji, jak i możliwość komponowania w unikatowym formacie fizycznego środowiska.

https://www.youtube.com/watch?v=y5_IuC-ftQY

https://vimeo.com/85959771

Twórczość Adama Donovana łączy specjalistyczny obszar naukowej akustyki ze sztuką wizualną. Donovan od 1996 roku zajmuje się badaniem zindywidualizowanej, kierunkowej emisji dźwięku. Czerpiąc z najnowszych odkryć w tej dziedzinie, tworzy hybrydowe interaktywne instalacje i dźwiękowe performansy. Od połowy lat 90. Donovan współpracuje z muzykami, kompozytorami i naukowcami, tworząc realizacje wykorzystujące rozmaite, ręcznie wykonywane fizyczne instrumenty skupiające i kształtujące dźwięk, a także kompozycje opierające się na pamięci urządzeń. Zajmują się one różnymi aspektami zjawisk fizyki akustycznej i wzmacniają je w sposób z reguły wcześniej nie doświadczany przez publiczność.

http://adamdonovan.net/

adam donovan

///